B Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Sizin için derlediğimiz B harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları makalemiz sayesinde çocuğunuza isim koyarken daha bilinçli olacaksınız.

 • BABEK: Kafkas kökenli ayaklanma kahramanı
 • BABÜR: Hindistan aslanı
 • BABÜRŞAH: Moğol Devleti’ni kuran hükümdar
 • BADAK: Ufak tefek, ufak yapılı
 • BADAKALP: Ufak tefek yiğit
 • BADİ: Rüzgarla ilgili
 • BAGATUR : Yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır
 • BAĞDAÇ: Bağdaşan, uyuşan dost
 • BAHA: Değer, güzellik
 • BAHADIR : Yiğit , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen
b harfi ile başlayan erkek bebek isimleri
 • BAHATTİN: Dinin güzelliği
 • BAHİR: Derya, deniz
 • BAHRA: Eski bir sınır kalesi
 • BAHRİ: Denizci, denizle ilgili
 • BAHTİYAR: Mutlu,şanslı
 • BAKIR: Kızıl renkli maden
 • BAKİ: Kalıcı, sürekli
 • BALABAN: Bir tür yırtıcı kuş, iri cins bir tür Doğan
 • BALAMİR: Tarihimizde bir kağan
 • BALATEKİN: Küçümen ve biricik, küçük şehzade
 • BALAY: Ay yüzlü
 • BALDAŞ: Bal gibi tatlı, taş, gibi sağlam, sert
 • BALER: Bal gibi tatlı kimse, bal gibi erkek, yiğit
 • BALKIR: Işıl ışıl parıldar, ışık saçar
 • BALTAŞ: Bal gibi tatlı, taş gibi sağlam, sert
 • BANGU: Çığlık, tiz, ses, yüksek ses, bağırtı, yankı
 • BARAK: Akıllı kişi, şaşkın
 • BARAN: Ulu, yüce, yüksek, iri
 • BARAN EGE: yağmur mevsimi, büyük ulu
 • BARANALP: Güçlü yiğit
 • BARANSEL: Güce, kuvvete ait
 • BARAY: Ezeli, öncesi olmayan, öncesiz
 • BARBAROS: Büyük denizci, kırmızı sakal
 • BARÇA: Hükümdar
 • BARIN: Güç, kuvvet
 • BARIŞKAN: Barışçıl
 • BARIŞTA: Barış zamanı doğmuş olan
 • BARKA: Büyük bir çeşit sandal
 • BARKAN: Arap çöllerindeki kumul yapısı
 • BARKEV: Hediye
 • BARLAS: İyi savaşçı
 • BARTU: Eski bir hükümdar
 • BARTUNÇ : Güçlü tunç
 • BARUT: Yanıcı, yakıcı madde
 • BASKI: Kuvvet uygulamak
 • BASKIN: Beklenmeyen ani saldırı
 • BASRİ: Gören, görme ile ilgili, görebilmek
 • BAŞAĞA: Ağaların başı, kıdemli
 • BAŞAT: Hepsinden üstün, benzerlerinden üstün, egemen, en başta gelen
 • BAŞBAY: Çok varsıl kimse, baş zengin
A ile başlayan erkek bebek isimleri
 • BAŞDOĞAN: İlk doğan
 • BAŞEĞMEZ: Güçlü, baş eğmeyen, yenilmez
 • BAŞER: Başta gelen kimse, başta gelen er
 • BAŞHAN: Hanların başı
 • BAŞKAL: Her zaman baş kalasın
 • BAŞKAN: Baş olan kimse, bir topluluğun başı, önder
 • BAŞKUT: Şanslı, talihli
 • BAŞMAN : İleri gelen, sözü geçen kimse, bir topluluğun ileri gelen başı
 • BAŞOL: Lider ol, başa geç
 • BATI: Bir yön
 • BATIHAN: Batının sultanı, hanı
 • BATIKAN : Batı’nın Hanı ya da Batı’nın Kanı anlamında
 • BATIN: Allah’ın 99 isminden biri
 • BATIRAY: Yiğit Ay, hem yiğit hem ay gibi
 • BATIRHAN: Yiğit han
 • BATTAL: Büyük,iri
 • BATU: Güçlü
 • BATUĞ: Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön, batı
 • BATUĞHAN: Güçlü han, yiğit, yönetici
 • BATUHAN: Güçlü Kuvvetli Han, Altınordu devletinin kurucusu Batuhan
 • BATUK: Güçlü, alp, yiğit
 • BATUR: Kahraman
 • BATURALP: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi
 • BATURAY: Hem yiğit hem Ay gibi olan
 • BAVER: güvenmek, inanmak
 • BAYAR: Büyük, yüce
 • BAYBARS: Bir cins kaplan
 • BAYBORA: Zengin
 • Baycan: Zengin kimse
 • BAYDAR: Zengin
 • BAYDOĞAN: Çok zengin doğmuş olan kimse, varsıl doğan
 • BAYDUHAN: Kutluk Devleti şehzadelerinden
 • BAYDUR: Zengin ve ölümsüz olan
 • BAYDURALP: Zengin ve ölümsüz yiğit
 • BAYEZİT: Birçok Osmanlı şehzadesinin ortak adı
 • BAYFUN: Çok yorulmuş,yorgun
 • BAYGÜÇ: Zengin ve güçlü
 • BAYHAN: Zengin han
 • BAYINDIR: İmar edilmiş, onarılmış
 • BAYIR: Bir tepenin eğilimli yeri, yokuş
 • BAYKAL: Büyük bir göl
 • BAYKAM: Sağlığa kavuşturan kimse
 • BAYKAN: Soylu kimse, zengin ve soylu
 • BAYKARA: Doğan türünden yırtıcı bir kuş
 • BAYKURT : Malı mülkü çok olan kurt, zengin ve kurt gibi olan
 • BAYKUT: Kale muhafızı, zengin
 • BAYKUTAY: Zengin, kutlu ve Ay gibi güzel kimse
 • BAYMAN: Zengin kimse
 • BAYRAKTAR: Bayrak taşıyan
 • BAYRAM : Toplumsal özel kutlama günleri
 • BAYRAV: Çok yeğin, şiddetli
b harfi ile başlayan erkek bebek isimleri
 • BAYRUK: Eskimiş
 • BAYSAL: Barış ortamı
 • BAYSAN: Varlıklı ve ünlü
 • BAYSU: Varlıklı ve su gibi değerli
 • BAYTAL: Yokuş
 • BAYTAŞ: Bir beye hizmet eden kimse
 • BAYTEKİN: Zengin ve biricik, varlıklı şehzade
 • BAYTOK: Zengin ve gönlü tok, bir kırgız oymağının kurucusunun adı
 • BAYTÜZÜN: Varlıklı ve adaletli
 • BAYÜLKEN: Eski türk inanışına göre göğün on altıncı katında oturan barış
 • BEDİR: Ayın ondördü, dolunay
 • BEDİRHAN:Han gibi Bedir
 • BEDRETTİN: Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce
 • BEDRİ: Ay gibi, aya benzeyen, aya ait
 • BEHÇET: Sevinç , güzellik
 • BEHİÇ: Gürleryüzlü, şen
 • BEHLÜL: Çok gülen, hayır sahibi, güler yüzlü
 • BEHRAM: Merih Yıldızı
 • BEHZAT: Doğuştan iyi, soylu kişi
 • BEKA: Kalıcı, ölümsüz
 • BEKİ: El değmemiş, bakir, tertemiz, bozulmamış
 • BEkir: Sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinen, çalışkan ve cömert kimse
 • BEKRİ: El değmemiş, bakir, tertemiz, bozulmamış
 • BEKTAŞ: Çok sağlam
 • BELEK: Armağan, hediye
 • BELGER: Benzerlerinin içinde seçilen, farklı olan
 • BENGİALP: Yiğitliği ve kahramanlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi
 • BERA: İlim ve irfan sahibi üstün erdemli kişi, fazilet
 • BERAN: Kötülükten uzak, erdemli
 • BERAT: Ödül belgesi
 • BERAY: Ayın en ışıltılı en parlak hali
 • BERDAN: Terk etmek, özgür bırakmak
 • BEREN: Güçlü
 • BERGE: İz, eser
 • BERHAN: Han soyundan, hanla ilgili, han üzerine
 • BERK: Sağlam, şimşek
 • BERKAN: Parıltı,parıldama
 • BERKANT: Sağlam ant
 • BERKAY: Işığı güçlü ay
 • BERKEL: Yiğit, güçlü
 • BERKER: Güçlü, sağlam kişilikli kimse
 • BERKİN: Sağlam güçlü
 • BERKOL: Sağlam ol, güçlü ol
 • BERKSU: Sert su
 • BERKTAN: Günün aniden ağarması
 • BERKTUĞ : Berk sağlam sancak, tuğ Osmanlı’da bir nişan demektir
 • BERSU: Suyun berrak hali
 • BERŞAN: Bir peygamberin din ve kitabını kabul ve tasdik eden kimse
 • BERTAN: Sabahın en erken meyvesi, şafak yemişi
 • BERTER: Yetenekli, üstün, değerli
 • BERTUĞ: Engel tanımayan, güçlükleri aşan
 • BERZAH: İnsanların ölümden sonra kıyamete kadar bekleyeceği yer
 • BERZAN: Yol gösteren
 • BESİM: Güler yüzlü
 • BEŞİR: Müjde getiren müjdeci
 • BEYAZIT: Birçok Osmanlı şehzadesinin ortakadı
 • BEYBORA: Bora gibi fırtınalı
 • BEYDOĞAN: Zengin doğan
 • BEYREK: Çok nazik olan kimse, beyefendi
 • BEYTULLAH: Allah’ın evi, Kabe
 • BEYZAT: Bey olarak doğmuş olan
 • BİLAL: Su gibi ıslatan, ıslatış, ıslaklık
 • BİLGEALP: Bilgili ve cesur kişi
 • BİLGETÜRK: En bilgili Türk
 • BİLKAN: Bilgili
 • BİNALİ: Ali’nin oğlu
 • BİRHAN: Tek hükümdar
 • BİRKAN: Soylu
 • BİROL: Tek ol, anlamında
 • BİRTAN: Tek, eşsiz
 • BİŞAR: Altın, gümüş işlemeli değerli eşya
 • BOĞAÇ: Dede Korkut hikayelerindeki bir kahraman. Küçük yaşta boğa tarafından öldürüldüğü için kendisine bu isim verilmiştir
 • BOĞAÇHAN: İnanılmaz derecede güçlü , insanüstü gücü olan
 • BORA: Şiddetli fırtına
 • BORAHAN: Hükümdar, yönetici
 • BORAN: Ardından yağış getiren şiddetli rüzgar
 • BORANALP: Sert yiğit
 • BORANSÜ: Fırtına gibi olan er, asker
 • BORGA: Hüküm veren kişi
 • BOTAN: Dicle Nehri’nin bir kolu
 • BOZKURT: Türklerin Orta asyadan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt
 • BÖRTEÇİN: Yoğun sevgi,tapınma
 • BUGRA: Büyük erkek deve,Turna kuşu,Harizm hükümdarlarından birinin lakabı,Orta Asya’daki İlk Türk-İslam Devletlerinin hükümdarlarına verilen bir unvan.
 • BUĞRA: Erkek deve
 • BUĞRAHAN: Yürekli hükümdar, korkusuz hakan
 • BULUT: Havadaki su buharı kütlesi
 • BUMİN: Baykuş, puhu kuşu
 • BURAK: Hz. Muhammedin Miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim
 • BURÇ: Kale kulesi
 • BURHAN: Delil, kanıt
 • BURHANETTİN: Dinin kanıtı, dinin delili, isbatı
 • BURKAY: İncinmiş kimse
 • BURLA: Ay gibi beyaz yüzlü siyah anlamındadır
 • BÜLENT: Yüksek, ulu
 • BÜNYAMİN: Hz. Yakup’un oğlu

Kimler Neler Demiş?

Yorumlar

  Subscribe  
Bildir
%d blogcu bunu beğendi: