A İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Sizin için derlediğimiz A harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları makalemiz sayesinde çocuğunuza isim koyarken daha bilinçli olacaksınız.

Abbas: Aslan, kahraman

Abdi: İtaat eden

Abdulaziz: İzzet, kudret, şeref sahibi Allah’ın kulu

Abdulbaki: Ezelden ebede varolan Allah’ın kulu

Abdulhamit: Hamd olunan Allah’ın kulu

Abdulkerim: Çok cömert olan Allah’ın kulu

Abdullah: Allah’ın kulu

Abdurrahman: Rahmet  sahibi Allah’ın kulu

Abidin: İmanlı, inançlı, çok ibadet eden

Abuzer: Altın suyu, altın suyu gibi parlak

Acahan: Amca, saygıdeğer, büyük

Acar: Cesur, becerikli

Aclan: Hızlı, aceleci

A ile başlayan erkek bebek isimleri

Adal: Nam kazan, ün al

Adem: Allah’ın yarattığı ilk insan

Adıvar: Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış

Adil: Doğruluk gösteren-adaletli davranan

Adnan: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan

Affan: Haramdan uzak olan

Afşar: Eli çabuk, çabuk iş gören, oğuz han’ın oğullarından birinin adı, türkmenlerin bir boyunun adı

Afşin: Tuğrul bey ve Alpaslan döneminde Anadolu’nun ele geçirilmesinde yeri olan ünlü türk komutanı, savaşlarda kullanılan, giysi, kargı.silah, zırh

Agah: Bilgili, uyanık

Ağa: Büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan varlıklı kimse, eski türklerde kimi örgütlerin başında bulunanlara verilen san

Ağan: Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız

A ile başlayan erkek bebek isimleri

Ağaner: Akanyıldız gibi güzel er, akaner

Ağca: Rengi beyaza yakın, beyazca akça

Ahmed: Çok övülmüş, Methedilmiş, Hz. Muhammed’in isimlerinden biri ‘Türk dili kurallarında d harfi t olarak kullanılır’

Ahmet: Övülmüş, Methedilmiş

Akad: Doğruluğuyla tanınmış, dürüst

Akalın: Temiz alın, açık alın, ak alın

Akalp: Ak yiğit, ak er, temiz yiğit

Akanay: Akıp giden ay

Akaner: Akıp giden yiğit

Akar: ‘akmak’ eylemini yapar

A ile başlayan erkek bebek isimleri

Akarsu: Dere çay, ırmak gibi akıp giden suların genel adı

Akartuna: Akıp giden tuna ırmağı

Akartürk: Su gibi akıcı türk

Akasoy: Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu

Akat: Bkz. Akad

Akatay: Temiz ve herkesçe bilinen kimse

Akay: Parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, kuzey türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verieln ad, ağa

Akaydın: Temiz ve aydınlık, ak aydınlık

Akbatu: Temiz ve güçlü

Akbatur: Namuslu ve yiğit

Akbay: Namuslu ve varsıl, mısır Türk kölemenlerinden bir kişi

A ile başlayan erkek bebek isimleri

Akbayar: Namuslu, temiz ve yüce

Akbeğ: Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey

Akbek: Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey, ak beğ

Akbel: Ak, beyaz, ile ‘bir dağın iki tepesi arasında geçit veren çukurca yer anlamına gelen ‘bel’ sözcüğünden oluşan bir ad

Akbilge: Lekesiz ve bilge, temiz bilge

Akbora: Ak yel, ak fırtına

Akbudak: Ak renkli budak

Akbulut: Beyaz bulut, pamuk bulut

Akburç: Ak renkli ak renkli kale burcu

Akburçak: Bir metre boyu olabilen bir burçak türü

Akcan: Temiz can

Akça: Oldukça ak renkli, beyaza yakın, beyazca

Akçakaya: Oldukça ak renkli kaya, beyazca kaya

Akçakıl: Ak renkte küçük taş, akarsu kıyılarındaki ak renkli küçük taş

Akçal: Ak renge yakın, beyaza yakın beyaza çalan

Akçalı: Beyaz çalı, paraya bağlı, para ile ilgili, parası olan zengin

Akçasu: Ak su, duru su

Akçay: Duru çay, ak su

A ile başlayan erkek bebek isimleri

Akçayel: Anadolu’nun kimi yerinde kuzeyden, kimi yerinde de kuzey batıdan esen yel

Akçıl: Beyaza yakın, beyazı çok, içinde ak renk bulunan, kırçıl

Akçınar: Bir çınar türü güneş, aydınlık yüz, ışıklı yüz

Akdağ: Anadolu’nun kimi yerlerindeki dağların adı, ak renkli dağ

Akdal: Beyaz dal

Akdamar: Beyaz damar, akan damar

Akdemir: Döğme demir

Akdeniz: Ülkemizin güneyindeki deniz

Akdik: Ak renkte ve dik

Akdiken: Gövemeriği ya da geyik dikeni de denilen bir bitki alıç

Akdoğan: Kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş

Akdoğdu: (beyaz tenli doğan bebeğe verilir) ak tenli doğan kimse

Akdoğmuş: Akça pakça doğmuş, beyaz tenli doğmuş

Akdoğu: Beyaz şafak, ak ışıklı doğu

Akdora: Ak renkte dağ tepesi, ak doruk

Akdoruk: Beyaz renkte, ağaçsız dağ tepesi

Akduman: Beyaz duman

Akdur: Ak ve dur, akıp git ve dur, akıp dur, sürekli olarak ak

Akel: Eli temiz, güvenilir

Aker: Namuslu yiğit

Akersan: Yiğit sanlı

Akersoy: Namuslu ve yiğit soylu

Akgiray: Temiz ve yaraşır

Akgüç: Namuslu ve güçlü

Akgün: Aydınlık gün, mutlu gün

Akgündüz: Aydınlık gündüz

Akgüner: Aydınlık sabah vakti

Akgüngör: Aydınlık günler gör

Akhan: Ak soylu han

Akhun: Güney Hun Devleti

Akıman: Eli açık, yiğit, yiğit kimse

Akın: Güçlüklerden yılmayan

Akınalp: Akın yiğidi

Akıner: Akın eri, akın yapan er

Akıneri: Akın yapan yiğit, akıncı yiğit

Akıntan: Tan vakti, tanyeri ağarırken yapılan akın

Akif: İbadet eden

Akkor: Işık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, beyaz kor, beyaz ateş

Akköz: Ak renkte göz, ak kor

Akman: Lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı

Akmaner: Lekesiz yiğit, ak alınlı kimse

Akmeriç: ‘ak gibi meriç’ duru sulu meriç

Akna: Kanaatkar

Aköz: Özü ak, temiz

Akpolat: Ak çelik, Manas destanında geçen bir ad

Aksal: ‘birçok kalın direğin ya yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz deniz ya da ırmak taşıtı’ demek olan ‘sal’ ile ‘ak’tan oluşmuş bir ad

Aksan: Temiz, lekesiz ün

Aksay: Ak renkte yassı ta, boz renkli kayalık yer

Aksel: Beyaz sel

Aksın: Akıp gitsin, aksın gitsin, doğrusun temizsin

Aksoy: Temiz soy, lekesiz soy

Aksu: Kayalardan sızan tatlı ve duru su, Anadoluda birçok akarsu ve yer adı

Aksungur: Atmacaya benzeyen bir kuş, akdoğan

Akşın: Teni ve kılları ak renkli kimse

Akşit: Işıklı yüz, aydınlık yüz, güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu

Aktaç: Gelin tacı

Aktan: Aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık

Aktaş: Beyaz taş, kireçtaşı

Aktay: Beyaz tay; toktamış han’ın başkomutanı, kırgızlardan bir boyun atası

Aktekin: Ak şehzade

Aktimur: Dövme demir, akdemir

Aktolga: Ak kargı

Aktuğ: beyaz tuğ

Aktuna: Duru tuna, berrak tuna

Aktün: Aydınlık gece, ışıklı gece

Akün: İyi ad, temiz ad, temiz ün

Akünal: Temiz ün sahibi ol

Akyel: Güneyden esen yel, lodos, (kimi yerde) doğudan esen yel, (kimi yerlerde) kuzeyden esen yel, poyraz

Alaaddin: Din uğruna çalışan

Alanay: Alanları aydınlatan ay

Alaner: Alan eri, meydan yiğidi

Alangu: Altın geyik

Alatan: Güneş’in doğuşundan önceki vakit

Alaz: Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili, yalaz, yalım alev

Algan: Ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren

Algın: Sevdalı, tutkun, vurgun, aşık, güçlü, dolgun, keskin, iyi, güzel algün kızıl gün, al renkli güneş, kızıl güneş

Alhan: Al renkli prens

Ali: Yüce, ulu

Alican: Candan, cana yakın

Alihan: Ali ve Han

Alişan: Şanı şerefi en yüksek olan

Alkan: Kızıl kan

Alkım: Yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı

Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın

Alkor: Kıpkırmızı ateş, kızıl köz

Alkun: El gün, herkes

Alp: Yiğitler yiğidiyiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit

Alpagu: Tek başına düşmana saldıran yiğit

Alpağan: Yiğit

Alpar: Yiğit, kahraman, yiğit er, alp er, yiğit kişi

Alparslan: Yiğit arslan, kahraman aslan

Alpartur: Kendine güveni olan yiğit

Alpaslan: Arslan gibi cesur, yiğit savaşçı beyi

Alpay: Yiğit ay, yiğit ve ay gibi güzel

Alpaydın: Yiğit ve aydınlık, yiğit ve bilgili yiğit ve aydın

Alpçetin: Yiğit ve çetin kişi

Alpdemir: Yiğit ve demir gibi

Alpdoğan: Yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan

Alper: Cesur, yiğit

Alperen: Yiğit ve ermiş kişi

Alpergin: Yiğit ve ergin, yiğit ve olgun

Alpermiş: Yiğit ve ermiş kişi

Alpertunga: Kaplan gibi yiğit erkek, tarihsel Türk adlarından iran mitolojisinde afrasiyap’ın Türkçe adı. Yiğitlik simgesi

Alpgiray: Kırım hanlarından. ‘giray’ kırım hanlarına verilen bir ünvandı. Yiğit ve yaraşır

Alphan: Yiğit han

Alpkan: Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan

Alpkutlu: Yiğit ve uğurlu, uğurlu yiğit

Alpman: Yiğit kimse

Alpsoy: Soyca yiğit olan, soylu

Alptekin: Biricik yiğit, yiğit prens

Alptuğ: Yiğit tuğu, yiğitlik simgesi

Alptuğrul: Yiğit alıcı kuş, yiğit doğan

Alsaç: Al renkli saç, kızıl saç, al ve saç, al ve ortalığa dağıt

Alsan: Ünlen, san, al tanın

Altan: Kızıl şafak, kızıl tan, altın, tatar hanlarına verilen bir unvan

Altanay: Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak

Altay: Altın, yüce dağ, orta asya’daki tanrıdağı, tiyanşan dağları, asya’da bir türk budunu

Altemur: Kızıl kor durumuna gelmiş demir

Altınay: Altından yapılmış ay

Altıner: Altın gibi değerli kimse

Altınöz: Özü altın gibi olan kimse

Altınsoy: Çok değerli soy, altın gibi soy

Altıntuğ: Çok değerli tuğ

Altuğ: Al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu

Altuna: Al renkli tuna, kızıl tuna

Altunay: Altından yapılmış ay altın ay

Altunç: Kızıl tunç

Altuner: Çok değerli kimse, altın yiğit

Altunhan: Çin’de cumhuriyet kuruluncaya değin hanlık yapmış olan ünlü devlet adamı

Altuntaş: Üçüncü Harzem devleti’ni kuran kişi

Amaç: Ulaşılmak istenilen yüce ülkü, erek

Andak: Ak ant, temiz yemin, diken, sellerin oyduğu yar

Anıl: İhtiyatlı, tedbirli, aceleci olmayan, adın her zaman anılsın

Ankan: Temiz soy

Ant: Tanrı’yı, kutsal bilinen şeyleri tanık göstererek yapılan onama ya da yansıma, söz verme

Apaydın: Işıklar içinde, çok aydınlık

Aral: Asya’da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar

Aras: Doğu anadolu’da bir ırmak, Erzurum’a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal

Arbas: Çok güçlü erkek

Arca: Çam, çam ağacı, temiz

Arda: Hükümdar, kumandan asası, meriç nehrinin bir kolu, sonra gelen

Ardıç: Güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen bir ağaç, dağ servisi, çamgillerden kokulu bir ot

Ardıl: Arkadan gelen, sonra gelen (ilk ya da birkaç çocuktan sonra doğan), öncekinden sonra, ardından gelen

Arel: Temiz, dürüst

Argın: Yorgun, bitkin, zayıf, bir tür yaban armudu

Argun: Yorgun, bitkin, zayıf, argın, pars türünden bir yırtıcı, cengizhan soyunun iran’da kurulduğu ilhanlı devleti’nin dördüncü hükümdarının adı; kamıştan yapılmış bir çalgı; gizli, saklı, arınmış, çok temiz

Argün: Temiz, aydınlık gün

Arhan: Temiz han, temiz yönetici, yiğit han

Arıcan: Temiz kimse

Arıç: Dirlik, düzenlik, barış

Arıel: Dürüst, temiz kimse, temiz elli, temiz el

Arıer: Temiz er, katışıksız, er, temiz kimse

Arıhan: Bkz. Arhan

Arıkal: Temiz kal

Arıkan: Saf kan, temiz kan, soylu kan

Arıker: Temiz kimse, çelimsiz erkek

Arıkut: Temiz ve kutlu

Arıman: Dürüst ve temiz kişi

Arın: Temiz arı, saf, katışıksız, tertemiz ol, arılaş

Arınç: Erinç, huzur, barış

Arısal: Arı gibi çalışkan

Arısan: Adı, sanı temiz kimse

Arısoy: Katışıksız soy, temiz soy, soyu temiz kimse

Arısu: Katışıksız su, arı duru su, temiz su, saf su

Arış: Kağnı otu

Arıt: Arınmasını sağla, temiz bir duruma getir, arılaştır

Arıtan: Temiz bir duruma getiren, temizleyen

Arıtaş: Temiz taş

Arif: Anlayışlı, tanınmış, meşhur, bilgi sahibi

Arkan: Arı kan, temiz kan, soylu kan

Arkın: Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin

Arkun: Bkz. Arkın

Arkut: Temiz ve uğurlu arı ve kutlu

Armağan: Birine karşılıksız olarak verilen şey, birini sevindirmek, gönlünü hoş etmek için verilen şey ödül

Arsal: Arı gibi, arısal, kumral

Arsan: Yüce gönüllü, adı sanı, temiz kimse, arı san

Arsen: Kurtuluş Arslan: Aslan

Arslaner: Aslaner

Arsoy: Arısoy

Arsu: Arısu

Artaç: Dost, aynı meslekte olan

Artan: Fazlalık, üstünlük

Artuk: Artmış olan, artan, kalan, üstün, ünlü Selçuklu emiri

Artun: Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı

Artunç: Arı tunç, katışıksız tunç

Arun: Bkz. Arın

Asal: Bir şeyde öğe olan, temel

Asım: Günahtan, haramdan çekinen, iffetli

Asutay: Yaramaz, huysuz tay, yaramaz çocuk

Aşan: Öte yana geçip giden, yüksek bir yerin, ötesine geçen, Uygur yazıtlarında geçen bir ad

Aşar: Aşıp gider, öte yana geçer

Aşkın: Üstün, benzerlerini aşmış, sevgilin

Aşkınay: Aşıp gitmekte olan, ay, yeni ay, ışkın ay

Aşkıner: Üstün er, üstün kimse

Aşkun: Bkz. Aşkın

Ata: Baba, dede, dedelerden her biri, soyun büyüğü

Atabay: Saygıdeğer ve varsıl kimse, seçuklular döneminde bir unvan, atabey

Atabey: Bkz. Atabek

Atacan: Hoşgörüsü olan kimse, babacan

Ataç: Atalardan sürüp gelen

Atadan: Atalardan sürüp gelen, ataç

Ataeli: Ata yurdu, ataların doğup büyüdüğü, yaşadığı yer

Atahan: Büyük yönetici, ata durumundaki han

Atak: Atılgan yiğit, yürekli

Atakan: Atalardan gelen kan, korkusuz

Ataker: Atılgan yiğit, atılgan ve yiğit

Atakol: Atılgan ol

Atakul: Ataya kul, ataya kul olan, ata kulu, lala

Atalay: Ünlü, şöhretli

Ataman: Ata, ata kişi, başkan bağbuğ

Atamer: ‘benim atam er kişidir’, yiğit atam

Ataner: ‘senin atan er kişidir, yiğittir

Ataol: Gelecek kuşaklara baba, ata olasın

Atasagun: Hekimlerin babası, atası

Atasay: Atayı say, ataya saygı göster

Atasev: Atayı, ataları, babayı sev

Ataseven: Atasını, babasını seven

Atasever: Atalarını seven kimse

Atasevin: Atalarınla sevin

Atasoy: Ata soyu, atadan

Atay: Herkesçe tanınan tanınmış kişi, ünlü kişi

Ateş: Cisimlerin tutuşmasıyla oluşan ısı ve ışık, coşku

Atıf: Şefkatli sevecen, bağlayan

Atıl: (‘atılmak’tan buyruk) ‘ileri doğru koş’, ‘saldır’ ‘fırla’

Atılay: Ünlü, şöhretli

Atılgan: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı

Atım: Atılan bir şeyin gidebildiği uzaklık

Atınç: ‘sevinç’ ‘övünç’ gibi sözcükler örnekleşerek ‘atmak’ eyleminden yapılmış bir sözcük

Atilla: Harpçi, fetheden, bir Türk hakanı

Atlas: Üstü ipek, altı pamuk kumaş, diba

Atlıhan: Ünlü han, atı olan, han, söylenceye göre, oğuz han’ınm atası attila hunların büyük imparatoru

Avni: Yardım etmiş, yardımla ilgili

Avşar: Bkz. Afşar avunç insanı avutan, teselli eden şey

Ayalp: Ay gibi güzel ve yiğit

Ayanç: Saygı

Ayas: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz

Ayaydın: Çok aydınlık, ay gibi aydınlık, ay ışığı

Ayaz: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve ay ışıklı gecede çıkan soğuk

Aybar: İnsanda saygı uyandıran görünüş, görkem

Aybars: Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (hun imparatoru attila’nın amcasının adı)

Aybay: Ay kadar güzel ve zengin

Aybek: Hindistan’da saltanat süren raziye hatun’un ünlü komutanı, daha sonraki adı kutluğ han

Ayberk: Sağlam kişilik, ayın şimşek gibi parlaklığı

Aybey: Ay gibi doğan erkek, bey

Aybora: Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına

Aycan: Ay gibi kimse, ay ve can

Ayçetin: Ay kadar güzel ve çetin

Aydar: Manas destanı’nda adı geçen bir kahraman, perçem

Aydemir: Doğtamacı keseri, ay biçiminde bir balta

Aydeniz: Ay ile deniz

Aydın: Okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık, ay ışığı bulunan gece, ege bölgesi’nde bir il

Aydınalp: Aydınlık ve yiğit

Aydınay: Her yeri aydınlatan ay, aydınlık ay, parlak ay

Aydıner: Aydınlık yüzlü kimse

Aydıntan: Işıklı sabah vakti, aydınlık sabah vakti

Aydinç: Dinç ay, ay gibi güzel ve dinç

Aydoğan: Ay gibi doğmuş olan

Aydoğdu: Ay gibi doğmuş olan, ay gibi doğan

Aydoğmuş: Ay gibi doğmuş, ay kadar güzel olan

Aydolun: Ay’ın on dördü, dolunay

Aygen: Gönül arkadaşı, sevgili

Aygören: Ay’ın doğduğunu, gören, aylı gecede doğan

Aygün: Ay ile güneş, ay ve güneş kadar güzel

Ayhan: Ay gibi aydınlatan

Aykaç: Güzel söz söyleyen, ozan

Aykul: Ay gibi kutlu, ay kadar uğurlu

Aykut: Kutlu, uğurlu, mükafat

Aykutalp: Ay kadar kutlu ve yiğit, Ertuğrul gazinin yanında anadolu’ya geçen bir Türk komutanı

Ayman: Ay gibi güzel kimse

Aymete: Ay ve hun imparatoru mete’den oluşmuş bir ad

Aymutlu: Ay gibi güzel ve mutlu, mutlu ay

Aypolat: Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam

Ayral: Başkalarından değişik olan, ayrı olan

Aysal: Ay’la ilgili, ay gibi

Aysan: Ay gibi güzel ad

Aysen: Sen ay gibisin

Aysev: Ay’ı sev

Aysın: Ay gibi güzelsin, sen ay’sın

Aysoy: Ay gibi güzel soy

Ayşan: Ay gibi parlak şan, şanı, ay gibi olan, ay şanlı

Aytaç: Ay tacı, ay’a taç olan

Aytan: Ay gibi güzel, tan gibi aydınlık

Aytar: Olanları bildiren, haber veren

Aytek: Ay gibi tek olan

Aytekin: Selçuklu dönemi adlarından, ay prensi, ay gibi güzel ve biricik

Aytemur: Ay gibi güzel ve demir gibi sağlam

Aytimur: Horasan’da 1344 yıllarında hüküm süren bir türk hanı

Aytok: Ay gibi güzel ve tok

Aytolun: Ay’ın on dördü, ay’ın dolunay durumu, dolunay

Aytun: Ay ve gece, aylı gece

Aytuna: Ay gibi güzel ve tuna ırmağı gibi görkemli

Aytunca: Ay gibi güzel ve tunca ırmağı gibi görkemli

Aytunç: Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam

Aytürk: Ay gibi güzel ve Türk gibi güçlü

Ayvaz: Ermen uşak

Azim: Büyük, ulu, kararlı

Aziz: Sevgili, az bulunur

Azmi: Kararlılık, güçlü. Baha güzellik, parıltı

Azrak: Çok az bulunur, değerli


B Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri İçin Tıklayınız…

C Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri İçin Tıklayınız…

Kaynak: TDK

Kimler Neler Demiş?

Yorumlar

  Subscribe  
Bildir
%d blogcu bunu beğendi: